เซลล์มนุษย์มีตัวรับสัญญาณที่หลากหลายบนพื้นผิวของมันซึ่งโมเลกุลและยารักษาโรคหลายชนิดสามารถจับกับเพื่อเปิดใช้งานสัญญาณภายในเซลล์เพื่อควบคุมการทำงานทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกันเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญมากสำหรับเซลล์รับของมนุษย์ยาเสพติดที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดมีเป้าหมายศักยภาพในการรักษาของพวกเขานั้นกว้างใหญ่ดังที่แสดงจากจำนวนของยารักษาโรค

ที่กำหนดเป้าหมายไว้ในการศึกษาครั้งนี้เราได้ระบุระบบใหม่ห้าระบบ เกิดขึ้นทุกวันและอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนายาค้นหาเปปไทด์ที่ทำหน้าที่เป็นสัญญาณโมเลกุลเพราะมันมีสัดส่วนประมาณ 71 เปอร์เซ็นต์ของแกนด์ที่รู้จักทั้งหมดซึ่งจับกับ GPCRs และพวกมันจะถูกทดสอบมากขึ้นในการทดลองทางคลินิก กล่าวโดยสรุปเปปไทด์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการค้นหาโมเลกุลการส่งสัญญาณใหม่

Related Posts

การฟื้นฟูหัวใจปัจจัยสำคัญในการซ่อมแซมหัวใจ

เซลล์ชนิดหนึ่งที่ผลิตเนื้อเยื่อแผลเป็นในปอด

ติดตั้งการตอบสนองการเรียกคืนอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกิดขึ้นในไคเนส

ระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนองต่อการรักษาแอนติบอดี

การตรวจคัดกรองตรวจเต้านม