การติดเชื้อหลายคนได้รับการระบุว่าเป็นทริกเกอร์จังหวะที่เป็นไปได้มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่แสดงการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับโรคหลอดเลือดสมองตีบตามการวิจัยใหม่ในสมาคมหัวใจอเมริกันวารสารโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจสอบการติดเชื้อในฐานะที่เป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง แต่ถูกจำกัดโดยสหสัมพันธ์ของการติดเชื้อเฉียบพลันกับโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ซึ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดหนึ่งที่เกิดจากเส้นเลือดอุดตันในสมอง การศึกษาครั้งนี้ถือว่าเป็นการติดเชื้อในวงกว้างและตรวจสอบการเชื่อมโยงกับโรคหลอดเลือดสมองอีกสองประเภท: การตกเลือดในสมองซึ่งเกิดจากเส้นเลือดแตกในสมองและเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดหนึ่งที่เกิดจากเลือดออกในเยื่อบุชั้นในของสมอง ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องทราบว่าโรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อ การสำรวจในสัปดาห์ก่อนหน้าหรือหลายเดือนในชีวิตของผู้ป่วยก่อนที่โรคหลอดเลือดสมองจะช่วยส่องสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองได้หากมีการติดเชื้อในช่วงเวลานั้น

Related Posts

การสร้างความแตกต่างของเซลล์ชนิดใหม่

กระบวนการค้นพบยามะเร็งปอดชนิดใหม่

เด็กที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง

ปอดตอบสนองต่อออกซิเจนที่ลดลง

ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อทางสังคม

การรักษาอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วย