ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญระดับโลกโดยคาดว่าจะมีผู้ป่วย 1 ล้านคนที่มีภาวะสมองเสื่อมในสหราชอาณาจักรการติดต่อทางสังคมทั้งในวัยกลางคนและช่วงปลายชีวิตดูเหมือนจะลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมการค้นพบนี้สามารถนำไปใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงของทุกคนในการพัฒนาภาวะสมองเสื่อมเพื่อลดความโดดเดี่ยวและความเหงา

สำหรับการวิเคราะห์ทีมวิจัยมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อทางสังคมตอนอายุ 50, 60 และ 70 และอุบัติการณ์ภายหลังของภาวะสมองเสื่อมและการติดต่อทางสังคมนั้นเชื่อมโยงกับการเสื่อมถอยทางปัญญาหรือไม่หลังจากการบัญชีสำหรับปัจจัยอื่น ๆ เช่นการศึกษาการจ้างงานสมรส สถานะและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม การติดต่อทางสังคมที่เพิ่มขึ้นเมื่ออายุ 60 มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการพัฒนาสมองเสื่อม

Related Posts

ติดตั้งการตอบสนองการเรียกคืนอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกิดขึ้นในไคเนส

ระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนองต่อการรักษาแอนติบอดี

การตรวจคัดกรองตรวจเต้านม

การสร้างความแตกต่างของเซลล์ชนิดใหม่

กระบวนการค้นพบยามะเร็งปอดชนิดใหม่