หลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นและถูกเร่งในผู้ป่วยที่ล้างไตซึ่งแม้แต่เด็กก็พัฒนาจนกลายเป็นหลอดเลือดแดงจนใจ แต่จนถึงตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะควบคุมกระบวนการนี้อย่างไรและอย่างไรจึงจะรักษาได้สิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตกระดูก แต่ในหลอดเลือดแดงนั้นมีโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุเช่นสมองเสื่อมการค้นหาสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของผลึก

แคลเซียมฟอสเฟตและทำไมมันจึงมีความเข้มข้นรอบคอลลาเจนและอีลาสตินซึ่งก่อตัวขึ้นที่ผนังหลอดเลือดส่วนใหญ่ ซึ่งปกติแล้วเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม DNA ภายในเซลล์จริง ๆ แล้วมีอยู่นอกเซลล์และเป็นกลไกในการสร้างกระดูก สิ่งนี้นำไปสู่การตั้งสมมติฐานว่า PAR อาจมีบทบาทซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิต PAR ที่โดดเด่นจะแสดงในการตอบสนองต่อความเสียหายของดีเอ็นเอและความเครียดออกซิเดชันกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทั้งกระดูกและหลอดเลือดกลายเป็นปูน เราสามารถเห็นสัญญาณจากกระดูกที่เราไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นเราจึงมองหาโมเลกุลจากหลักการแรกที่จะเข้าใจได้

Related Posts

การติดเชื้อเฉียบพลันกับโรคหลอดเลือดสมองตีบ

โปรตีนทั้งสองเพิ่มขึ้นในสมองในวัยชรา

โครงร่างระบบทางเดินหายใจและกล้ามเนื้อหัวใจ

ความทนทานต่อกลูโคสที่บกพร่อง

เซลล์ต้นกำเนิดถูกฉีดเข้ากล้ามเนื้อหัวใจที่เสียหาย

วิธีการทำงานของเซลล์ประสาท