เซลล์มะเร็งสลายสารอาหารต่างจากเซลล์อื่น ๆ กลยุทธ์ทางเลือกนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างหน่วยการสร้างที่พวกเขาต้องการเพื่อการเติบโตและการแบ่งต่อไปสร้างเซลล์มะเร็งใหม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้พยายามพัฒนายาที่แทรกแซงกระบวนการเผาผลาญอาหารเหล่านี้และยาดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวขั้นตอนสำคัญในการพัฒนายา

การทดสอบในเซลล์มะเร็งที่ปลูกในจานทดลอง โดยทั่วไปแล้วสื่อการเจริญเติบโตที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเซลล์เหล่านี้รวมถึงแหล่งคาร์บอนเซลล์มะเร็งที่เจริญเติบโตในตัวกลางนี้ตอบสนองต่อยาแตกต่างจากที่ทำในรูปแบบของมะเร็งเมาส์ ยามีผลต่อเซลล์มะเร็งแตกต่างกันหากพวกมันเติบโตในอาหารที่มีลักษณะคล้ายกับองค์ประกอบของธาตุอาหารในพลาสมาของมนุษย์แทนที่จะเป็นสื่อการเติบโตแบบดั้งเดิม การทำงานและผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันจากกลุ่มอื่น ๆ ทั่วโลกแนะนำว่าสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากมันเป็นการปลุกให้เรารู้ว่าต้องค้นหาการพึ่งพาของมะเร็งได้อย่างไรเราต้องทำให้สิ่งแวดล้อมถูกต้อง

Related Posts

การสร้างความแตกต่างของเซลล์ชนิดใหม่

กระบวนการค้นพบยามะเร็งปอดชนิดใหม่

เด็กที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง

ปอดตอบสนองต่อออกซิเจนที่ลดลง

ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อทางสังคม

การรักษาอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วย