พล.อ.ประวิตรประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน2560-2563 ก่อนเสนอ ครม. ย้ำไม่อนุญาตให้รถบัส 2 ชั้นต่อทะเบียนรถตั้งแต่ปี 58 ส่วนที่มีอยู่ต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อพิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2560 – 2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน” โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมวันนี้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ใช้สถิติที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่เป็นเจตนาที่ไม่ต้องการให้มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว เพราะถ้ายังผู้เสียชีวิตอยู่ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ ภาครัฐจึงจะมีมาตรการอย่างเข้มงวด ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ไม่ขับรถเร็ว เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย

“ส่วนมาตรการเมาแล้วขับ จับยึดรถ จะยังคงบังคับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 รวมถึงการนั่งท้ายรถกระบะ จะอนุโลมให้นั่งได้ในจุดที่ปลอดภัย ไม่นั่งบนขอบรถกระบะ ไม่ใช้ความเร็วสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่แล้ว” พล.อ.ประวิตร กล่าว

พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงการควบคุมดูแลรถบัส 2 ชั้น ว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบอย่างเข้มงวด และไม่อนุญาตให้รถบัส 2 ชั้นต่อทะเบียนรถตั้งแต่ปี 2558 ส่วนที่มีอยู่ก็ให้ไปปรับปรุงดูแลให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงรถบขส.ที่ต้องตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

“วันนี้จะให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ทั้งการปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 และประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย ขณะเดียวกันนปถ.ได้พิจารณาผลการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อจะเสนอให้กระทรวงคมนาคมศึกษารูปแบบขั้นตอนการจัดการและอำนาจหน้าที่ขององค์กร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้จะนำผลการประชุมไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้แผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560-2563 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป” พล.อ.ประวิตร กล่าว.-สำนักข่าวไทย

Related Posts

ปกป้องแหล่งพลังงานของแคนาดา

ทาสีโบราณสถานรอบเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน รู้ทัน น้ำเน่าเสีย ทำให้เราทุกคนต่างมองหาทางแก้ EM หรือ จุลินทรีย์ชีวภาพ

ดาไล ลามะออกจากโรงพยาบาลในอินเดียแล้ว

รถกระบะรับจ้าง ย้ายหอ ย้ายบ้าน รับจ้างขนของทั่วไปในและนอกจังหวัด

มาเลเซีย-จีนตกลงฟื้นโครงการรถไฟหลังลดค่าใช้จ่ายลงหนึ่งในสาม