การเพิ่มลูปเป็นตัววัดว่าสมองและปอดตอบสนองต่อออกซิเจนที่ลดลงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดได้อย่างไรขีดจำกัดของความตื่นตัวเป็นตัวชี้วัดว่าบุคคลนั้นตื่นขึ้นมาง่ายเพียงใดจากการนอนหลับระดับความตื่นตัวที่สูงขึ้นส่งเสริมการหายใจที่ดีขึ้น จากลักษณะทั้งห้านี้เครื่องใช้ในช่องปากได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ในผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าครึ่ง ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ประสบการลดลงร้อยละ 73 ในดัชนี Apnea-Hypopnea ซึ่งเป็นจำนวนของการหยุดหายใจต่อชั่วโมงยาวนานเป็นเวลา 10 วินาทีหรือนานกว่านั้นด้วยอุปกรณ์ในช่องปากพวกเขามีเพียงแปด apneas / hypopneas ต่อชั่วโมง กลุ่มผู้ป่วยรายอื่นประสบการลดลงเล็กน้อยในดัชนี Apnea-Hypopnea และมีจำนวนครั้งที่สองของการหยุดหายใจที่เหลืออยู่กับเครื่องใช้ในช่องปาก

Related Posts

ติดตั้งการตอบสนองการเรียกคืนอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกิดขึ้นในไคเนส

ระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนองต่อการรักษาแอนติบอดี

การตรวจคัดกรองตรวจเต้านม

การสร้างความแตกต่างของเซลล์ชนิดใหม่

กระบวนการค้นพบยามะเร็งปอดชนิดใหม่