การรักษาส่วนบุคคลสำหรับโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในรายงานของพวกเขาที่ตีพิมพ์ออนไลน์ในเซลล์นักวิจัยอธิบายโดยใช้แบบจำลองภูมิคุ้มกันบกพร่องของพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นภาพการตอบสนองของยาที่การแก้ปัญหาเซลล์เดียวในสัตว์มีชีวิต พวกเขายังระบุถึงวิธีการรักษาแบบใหม่ที่มีแนวโน้ม ซึ่งเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อซึ่งส่วนใหญ่พัฒนาในเด็ก

เราได้สร้างรูปแบบเซเฟริชต์ที่ทำลายภูมิคุ้มกันตัวแรกที่สามารถต่อยอดและสร้างมะเร็งในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเซบิคริชที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้มีความชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดทำให้เราสามารถเห็นภาพลักษณะของเซลล์และการตอบสนองต่อการรักษาของเซลล์มะเร็งเดี่ยว ขนาดของการบำบัดเฉพาะบุคคลและเป็นครั้งแรกที่ให้ความสามารถอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อแสดงภาพกระบวนการมะเร็งที่หลากหลายด้วยการแก้ปัญหาเซลล์เดียว

Related Posts

วัฏจักรของเซลล์เริ่มต้นด้วยการกำเนิดของเซลล์

การพัฒนาของเนื้อเยื่อที่เหมาะสม

นักฟุตบอลมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น

กำหนดระยะเปลี่ยนผ่านในระหว่างเซลล์ต้นกำเนิด

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรค

การฟื้นฟูหัวใจปัจจัยสำคัญในการซ่อมแซมหัวใจ