การรักษาส่วนบุคคลสำหรับโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในรายงานของพวกเขาที่ตีพิมพ์ออนไลน์ในเซลล์นักวิจัยอธิบายโดยใช้แบบจำลองภูมิคุ้มกันบกพร่องของพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นภาพการตอบสนองของยาที่การแก้ปัญหาเซลล์เดียวในสัตว์มีชีวิต พวกเขายังระบุถึงวิธีการรักษาแบบใหม่ที่มีแนวโน้ม ซึ่งเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อซึ่งส่วนใหญ่พัฒนาในเด็ก

เราได้สร้างรูปแบบเซเฟริชต์ที่ทำลายภูมิคุ้มกันตัวแรกที่สามารถต่อยอดและสร้างมะเร็งในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเซบิคริชที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้มีความชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดทำให้เราสามารถเห็นภาพลักษณะของเซลล์และการตอบสนองต่อการรักษาของเซลล์มะเร็งเดี่ยว ขนาดของการบำบัดเฉพาะบุคคลและเป็นครั้งแรกที่ให้ความสามารถอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อแสดงภาพกระบวนการมะเร็งที่หลากหลายด้วยการแก้ปัญหาเซลล์เดียว

Related Posts

การติดเชื้อเฉียบพลันกับโรคหลอดเลือดสมองตีบ

โปรตีนทั้งสองเพิ่มขึ้นในสมองในวัยชรา

ความเข้มข้นรอบคอลลาเจน

โครงร่างระบบทางเดินหายใจและกล้ามเนื้อหัวใจ

ความทนทานต่อกลูโคสที่บกพร่อง

เซลล์ต้นกำเนิดถูกฉีดเข้ากล้ามเนื้อหัวใจที่เสียหาย