การศึกษาสมองเกี่ยวข้องกับการวัดกิจกรรมของเซลล์สมองแต่ละพันล้านเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ประสาท ดังนั้นเทคนิคการวัดสมองจำนวนมากจึงสร้างข้อมูลที่สะท้อนถึงกิจกรรมของประชากรกลุ่มใหญ่ของเซลล์ประสาทเหล่านี้ หากเซลล์ประสาททั้งหมดมีพฤติกรรมแตกต่างกันสิ่งนี้จะเฉลี่ย แต่เมื่อพฤติกรรมของแต่ละเซลล์ประสาทถูกซิงโครไนซ์ก็จะสร้างความผันผวนที่มองเห็นได้ชัดเจน

การซิงโครไนซ์เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเซลล์ประสาทซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโรคสมองเช่นอัลไซเมอร์, โรคลมชักและพาร์กินสัน ขณะนี้กลุ่มนักวิจัยจากสถาบันฟิสิกส์เชิงคำนวณและระบบที่ซับซ้อนที่มหาวิทยาลัยหลานโจวประเทศจีนได้ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์สองแบบเพื่อศึกษาวิธีการที่เซลล์ประสาทชนิดต่าง ๆ สามารถส่งผลกระทบต่อการซิงโครไนซ์

Related Posts

ความเข้มข้นรอบคอลลาเจน

โครงร่างระบบทางเดินหายใจและกล้ามเนื้อหัวใจ

ความทนทานต่อกลูโคสที่บกพร่อง

เซลล์ต้นกำเนิดถูกฉีดเข้ากล้ามเนื้อหัวใจที่เสียหาย

กำหนดมาตรการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด

เซลล์ประสาทสื่อสารในสมอง