การศึกษาสมองเกี่ยวข้องกับการวัดกิจกรรมของเซลล์สมองแต่ละพันล้านเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ประสาท ดังนั้นเทคนิคการวัดสมองจำนวนมากจึงสร้างข้อมูลที่สะท้อนถึงกิจกรรมของประชากรกลุ่มใหญ่ของเซลล์ประสาทเหล่านี้ หากเซลล์ประสาททั้งหมดมีพฤติกรรมแตกต่างกันสิ่งนี้จะเฉลี่ย แต่เมื่อพฤติกรรมของแต่ละเซลล์ประสาทถูกซิงโครไนซ์ก็จะสร้างความผันผวนที่มองเห็นได้ชัดเจน

การซิงโครไนซ์เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเซลล์ประสาทซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโรคสมองเช่นอัลไซเมอร์, โรคลมชักและพาร์กินสัน ขณะนี้กลุ่มนักวิจัยจากสถาบันฟิสิกส์เชิงคำนวณและระบบที่ซับซ้อนที่มหาวิทยาลัยหลานโจวประเทศจีนได้ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์สองแบบเพื่อศึกษาวิธีการที่เซลล์ประสาทชนิดต่าง ๆ สามารถส่งผลกระทบต่อการซิงโครไนซ์

Related Posts

การสร้างความแตกต่างของเซลล์ชนิดใหม่

กระบวนการค้นพบยามะเร็งปอดชนิดใหม่

เด็กที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง

ปอดตอบสนองต่อออกซิเจนที่ลดลง

ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อทางสังคม

การรักษาอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วย